2
3
4
5

აღწერა

შესრულებული ესკიზური პროექტი წარმოადგენს პრავალპროფილური კლინიკის საკონკურსო ნამუშევარს, რომელიც მდებარეობს ქ.თბილისში, ვაჟა ფშაველას გამზირზე.
საპროექტო შენობა მეორე სართულზე მდებარე ხიდით უკავშირდება არსებულ ავერსის კლინიკის შენობას. ესკიზური პროექტი შესრულებულია საკონკურსო პირობების მიხედვით და
გათვალისწინებულია მთელი რიგი მოთხოვნები.